Informacije o poduzeću


Informacije o poduzeću

Naziv subjekta:                      INTERIGRE d.o.o.  za igre na sreću
Sjedište:                                     Karlovačka cesta 36b, 10020 Zagreb 
Matični broj:                           1379208 
OIB:                                              HR57930981912 
Podaci o banci:                       Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Magazinska cesta 69 
IBAN:                                           HR5924840081107374955 
SWIFT:                                        RZBHHR2X 
Sud opisa u registar:          Trgovački sud u Zagrebu
MBS:                                           060125227 
Temeljni kapital:                   10.000.000,00 HRK, paid in full
Članovi uprave:                    Samed Hadžiaganović, Patricia Stock
Prokuristi:                                Zdravko Marić, Milan Krnić